rozmiar czcionki: A | A | A

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Cech...

Dodano: 24-11-2016

złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[more]

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności...

Dodano: 24-11-2016

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 10 000,00 zł Fundacji Open Mind  we Wrocławiu na realizację zadania publicznego pn. „Dolny Śląsk. Wita Rzemiosło”. Uchwała nr 2986/V/16

[more]

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności...

Dodano: 17-11-2016

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 7 250,00 zł Stowarzyszeniu Aktywnych Mieszkańców Wsi Osetnica Impuls na realizację zadania publicznego pn. „Rzemiosło wokół nas” Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego

[more]

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności...

Dodano: 17-11-2016

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 8 000,00 zł Stowarzyszeniu Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu na realizację zadania publicznego pn. „Rzemiosło otwarte na innowacje”. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego

[more]

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności...

Dodano: 17-11-2016

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 8 000,00 zł Stowarzyszeniu Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu na realizację zadania publicznego pn. „Promocja i upowszechnianie unikalnych kompetencji rzemieślniczych” Uchwała Zarządu Województwa...

[more]

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności...

Dodano: 17-11-2016

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 8 000,00 zł Stowarzyszeniu Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu na realizację zadania publicznego pn. „Zawód rzemieślniczy – szansą na pewna pracę”.  Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego...

[more]

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności...

Dodano: 17-11-2016

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 10 000,00 zł Stowarzyszeniu Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie rzemiosło kuźnią profesjonalnych fachowców”.  Uchwała Zarządu Województwa...

[more]