rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

23.10.2018 13:40

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego: Konferencja pt. „Odpady w gospodarce obiegu

Zgodnie z uchwałą Nr 6116/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. Konferencja pt. „Odpady w gospodarce obiegu zamkniętego”, realizowanego w okresie od 6.11.2018r. do 16.12.2018r.
Sprawę prowadzi Wydział Gospodarki /  Departament Rozwoju Regionalnego.
                
Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego.