rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

03.08.2017 13:34

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój regionu Bolesławieckiego w aspekcie wykorzystania surowców ceramicznych i rud miedzi w oparciu o współpracę międzysektorową”

Zgodnie z uchwałą Nr 4164/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 702 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Rozwój regionu Bolesławieckiego w aspekcie wykorzystania surowców ceramicznych i rud miedzi w oparciu o współpracę międzysektorową” realizowanego w okresie od 07.08.2017r. do 30.09.2017r.

Sprawę prowadzi Wydział Gospodarki /  Departament Rozwoju Regionalnego.


Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Załącznik nr. 1

 

 

.