rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

25.11.2016 12:59

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 7000,00 zł Stowarzyszeniu Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze na realizację zadania publicznego pn. „Niszowe zawody rzemieślnicze szansą na dolnośląskim rynku pracy.” Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego


Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego