rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

25.09.2019 13:07

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Przeprowadzenie dwóch szkoleń „Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1240/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia
23 września 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. Przeprowadzenie dwóch szkoleń „Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne”, realizowanego w okresie od 8.10.2019 r. do 03.12.2019 r.


Sprawę prowadzi Wydział Gospodarki /  Departament Gospodarki.


Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego