rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania

18.07.2017 12:00

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój regionu Bolesławieckiego w aspekcie wykorzystania surowców ceramicznych i rud miedzi w oparciu o współpracę międzysektorową”

W dniu 14 lipca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze w Bolesławcu, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. „Rozwój regionu Bolesławieckiego w aspekcie wykorzystania surowców ceramicznych i rud miedzi w oparciu o współpracę międzysektorową”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Wydziału Gospodarki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Gospodarka”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: aldona.kanicka@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego ul. Walońska 3-5; 50-413 Wrocław do dnia 25 lipca 2017 r.


W załączeniu:


Oferta