rozmiar czcionki: A | A | A

Prezydium

Prezydium Dolnośląskiej Rady Gospodarczej wybierane jest z grona Członków Rady. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący Rady, trzech Wiceprzewodniczących Rady oraz Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego właściwy ds. rozwoju regionalnego. Do kompetencji Prezydium należy koordynacja pracy i tematyki Rady, przygotowywanie projektów uchwał, opinii i wniosków, jak również prowadzenie obrad. Prezydium podejmuje decyzje w drodze uchwał, większością głosów.

W skład obecnego Prezydium Dolnośląskiej Rady Gospodarczej wchodzą:

 
Wiceprzewodniczący:

Jacek Firlej

Artur Mazurkiewicz

Marek Pasztetnik


 

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego właściwy ds. Rozwoju Regionalnego:

Marcin Gwóźdź