rozmiar czcionki: A | A | A

Zapytanie ofertowe dot. tłumaczeń ustnych w ramach projektu „TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia

29.07.2019 11:06

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza potencjalnych Wykonawców do zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym i składania ofert dot. tłumaczeń ustnych konsekutywne i szeptanych z j. polskiego na j. niemiecki i z j. niemieckiego na j. polski w kraju i zagranicą realizowanych w ramach projektu „TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Zamówienie udzielone zostanie w wyniku zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Umowy.

Wycena powinna być kompletna i zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia.
Uprzejmie prosimy o przesłanie kosztorysu w formie załączonego Formularza Oferty Wykonawcy drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: michal.frycz@dolnyslask.pl do dn. 5 sierpnia 2019 r.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Osoba do kontaktu:
Michał Frycz
e-mail: michal.frycz@dolnyslask.pl
tel.: +48 71 776 91 86

 
Dokumenty do pobrania:

Zapytanie Ofertowe

Wzór umowy

Formularz Oferty Wykonawcy