rozmiar czcionki: A | A | A

Zapytanie ofertowe dot. dostawy materiałów promocyjnych w ramach projektu „TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia

25.06.2019 10:43

Szanowni państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza potencjalnych Wykonawców do zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym i składania ofert dot. przygotowania projektów, opracowania graficznego, wykonania i dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla osób biorących udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu „TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.


Zamówienie udzielone zostanie w wyniku zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).


Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Umowy. Wycena powinna być kompletna i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.


Uprzejmie prosimy o przesłanie kosztorysu w formie załączonego Formularza Oferty Wykonawcy drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: michal.frycz@dolnyslask.pl do dn. 5 lipca 2019 r.


W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Osoba do kontaktu:
Michał Frycz
e-mail: michal.frycz@dolnyslask.pl
tel.: +48 71 776 91 86
 

Dokumenty do pobrania:


Zapytanie Ofertowe


Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy


Formularz Oferty Wykonawcy