rozmiar czcionki: A | A | A

„Transfer wiedzy i rozwój współpracy ośrodków naukowo - badawczych oraz przedsiębiorstw Polski Zachodniej szansą na gospodarczą rewitalizację rzeki Odry."

31.05.2017 12:55

W dniu 30 maja 2017 roku odbyło się seminarium pt. „Transfer wiedzy i rozwój współpracy ośrodków naukowo - badawczych oraz przedsiębiorstw Polski Zachodniej szansą na gospodarczą rewitalizację rzeki Odry” w ramach realizacji projektu kluczowego Strategii Rozwoju Polski Zachodniej.

Projekt kluczowy „Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy” jest jednym z ośmiu kluczowych projektów dla makroregionu Polski Zachodniej.

Organizatorami konferencji był Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Politechnika Wrocławska.

Głównym celem seminarium było spotkanie środowisk naukowych i biznesu umożliwiające wypracowanie wspólnych projektów B+R o charakterze wdrożeniowym. W ramach aktywizacji współpracy ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej, zaproszeni prelegenci  zarówno naukowcy jak i praktycy – przedstawiciele firm,  przedstawili możliwości wsparcia rozwoju żeglugi na rzece Odrze oraz zaprezentowali  najnowszą wiedzę z zakresu  specjalistycznej floty w żegludze śródlądowej, nowoczesnych rozwiązań dla poprawy warunków żeglowności na Odrze oraz innowacyjnych maszyn i urządzeń dla energetyki wodnej. Dzięki wysoko specjalistycznym i merytorycznym prezentacjom zaproszonych prelegentów,   uczestnicy seminarium  szeroko dyskutowali na temat  możliwości wykorzystania nowoczesnej wiedzy dla rozwoju żeglugi na Odrze oraz nawiązali kontakty.


Prezentacje do pobrania:


1. "Nowoczesne turbiny wodne dla potrzeb hydroenergetyki odrzańskiej”- dr inż. Jarosłąw Tomalik- Prezes Zarządu Hydroergia sp. z o.o.


2. "Logistyczne uwarunkowania transportu na Odrzańskiej Drodze Wodnej"- prof. dr hab. inż. Jan Kulczyk- Politechnika Wrocławska


3. " Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój statków śródlądowych w Europie"- dr inż. Wojciech Ignalewski- Kierownik Centrum Dydaktyczno-Badawczego Żeglugi Śródlądowej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny


4. "Optymalizacja sterowania retencją zbiornikową"- prof. Stanisłąw Kostecki, prof. Dariusz Łyżba- Politechnika Wrocławska


5. "Alternatywne napędy dla jednostek żeglugi śródlądowej oraz małych jednostek pływających z uwzględnieniem obowiązujących uwarunkowań środowiskowych"- prof nadzw. dr hab. inż Artur Bejger- Akademia Morska w Szczecinie


6. " Nowoczesne metody projektowo- badawcze w aspekcie hydroenergetycznego wykorzystania rzeki Odry"- dr inż. Przemysław Szulc, prof. dr inż. Janusz Plutecki- Politechnika Wrocławska