rozmiar czcionki: A | A | A

Szanowni Państwo,

05.05.2017 08:40

Serdecznie zapraszamy na szóste spotkanie z cyklu IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) pn. FROM WASTE TO PRODUCT - IATI WSPÓLNIE DLA ODPADÓW, które odbędzie się w dniu 15.05.2017 r. w Głównym Instytucie Górnictwa, Plac Gwarków 1, Katowice 40-166, Aula Boreckiego (budynek A, 3 piętro) w godzinach 9:30-15:00

Celem spotkania jest:


•    zdiagnozowanie wspólnych obszarów współpracy na styku biznes-nauka w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej,

•    nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami,

•    uruchomienie nowych inicjatyw projektowych wraz ze wskazaniem optymalnych źródeł finansowania wspierających tworzenie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Przewidywane są krótkie prezentacje i dyskusja, a następnie indywidualne spotkania i rozmowy.


Podczas dyskusji będzie możliwość zaprezentowania wyników
własnych prac badawczych lub doświadczeń oraz nawiązania współpracy.


Zgłoszenia do dnia 10.05.2017 r. na załączonym formularzu przyjmuje:Małgorzata Grabowska, e-mail: mgrabowska@gig.eu, tel. 32/259 27 00


Kolejne VII IATI MBM planowane jest 19 czerwca na Politechnice Wrocławskiej i dotyczyć będzie zagadnień z zakresu ICT - Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne.


Pliki do pobrania:


Program


Formularz zgłoszeniowy