rozmiar czcionki: A | A | A

Szanowni Państwo,

13.04.2017 10:36

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim zapraszają do udziału w spotkaniu na temat możliwości wsparcia jednostek naukowych ze środków europejskich dystrybuowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Podczas spotkania zostaną omówione zasady konkursów w zakresie Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Spotkanie odbędzie się 8 maja 2017 r. w Auli Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a.


W załączeniu przekazujemy program wydarzenia.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 maja 2017 r. na adres: 

katarzyna.salamacha@umwd.pl.   


Prezentacje ze spotkania:

1. PO WER - konkursy 2017 Wrocław 08.05.2017

2. Konkurs w ramach Poddziałania 4.1.2 PO IR