rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs EIT RawMaterials – Napędzanie i wspieranie innowacji w całym łańcuchu wartości surowców.

03.06.2020 11:37

O dofinansowanie mogą się ubiegać trwające KAVA (KIC Added-Value Activity w terminologii EIT), tj. projekty, którym przyznano finansowanie EIT RawMaterials w 2020 r . oraz KAVA zakończone w 2019 r., tj. projekty, którym przyznano finansowanie EIT RawMaterials w 2019 r.

Nabór jest otwarty dla następujących segmentów KAVA:


•  Edukacja (edukacja doktorancka, edukacja magisterska, uczenie się przez całe życie, szersze uczenie się społeczeństwa)
•  Upscaling
•  Regionalny program innowacji (RIS)
•  Internacjonalizacja


Maksymalna kwota finansowania EIT RawMaterials przyznana na każdy projekt nie przekroczy 200 000 EUR. W wyjątkowych okolicznościach można rozważyć finansowanie przekraczające 200 000 EUR.


Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r., godz. 13:00 CEST


Więcej informacji na stronie EIT RawMaterials