rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja „Surowce naturalne w gospodarce o obiegu zamkniętym – wyzwania dla regionów górniczych na przykładzie Dolnego Śląska i Saksonii”

22.09.2016 14:58

W środę 21 września we Wrocławiu odbyła się dolnośląsko-saksońska konferencja pt. „Surowce naturalne w gospodarce o obiegu zamkniętym – wyzwania dla regionów górniczych na przykładzie Dolnego Śląska i Saksonii”. Konferencję otworzyła Dyrektor Wydziału Gospodarki UMWD Pani Agata Zemska, a licznie zgromadzonych gości z Polski i Niemiec powitali Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pani Ewa Mańkowska, Konsul Generalna Niemiec we Wrocławiu Pani Elizabeth Wolbers oraz Saksoński Minister Gospodarki Pracy i Transportu Pan Martin Dulig, który w swoim słowie wstępnym przybliżył kwestie surowcowe w kontekście przemysłu górniczego.Podczas konferencji wygłoszono  sześć referatów. Pan Wiktor Kowalczyk, reprezentujący  KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo Rozwojowe  przedstawił  możliwości realizacji wspólnych projektów w strategicznych obszarach dla surowców mineralnych wspólnych dla Regionu Saksonii i Dolnego Śląska. Przybliżył też opcje wykorzystania obszarów pogórniczych w turystyce, czego przykładem jest  ścieżka oraz podziemna   trasa turystyczna  „Kopalnia Św. Jan” na terenie gminy Mirsk.


Dr Peter Jantsch, Dyrektor Wydziału Górnictwa i Kwestii Środowiskowych w Saksońskim Ministerstwie Gospodarki Pracy i Transportu wygłosił prelekcję na temat strategii surowcowej Saksonii: „Wykorzystanie surowców krajowych jako źródło wartości dodanej”.  Nadmienił, że Saksonia jest jedynym krajem związkowym Niemiec posiadającym regionalną strategię surowcową, a sama kwestia surowców  naturalnych zazwyczaj wzbudza dwie odmienne reakcje: albo euforię, albo ignorancję. Wspólnym celem zatem powinna być strategia, która nie jest ani euforyczna, ani tym bardziej trywialna.


Przedstawiciele Klastra Wałbrzyskie Surowce Panowie Jerzy Dudzik oraz prof. dr hab. Mirosław Miller zaprezentowali wizję Polskiej Doliny Kompozytowej jako przykładu zarządzania regionalną inteligentną specjalizacją, a także scharakteryzowali  grupy zaawansowanych technologicznie produktów, jakie można wytworzyć z surowców wydobywanych w regionie Dolnego Śląska.
 

Zarząd Centrum Geokompetencji we Freibergu reprezentowała Pani Kirstin Kleeberg, która wystąpiła z prelekcją pt. „Saksońska sieć gospodarki surowcowej”. Omówiła aktualne zakresy prac Centrum Geokompetencji oraz zaproponowała obszary potencjalnej współpracy pomiędzy Saksonią a Dolnym Śląskiem m.in. w obróbce żwiru i kamienia, a także wspólnych badań na Grenlandii.

Dr inż. Emilia den Boer z  Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej  scharakteryzowała przykłady zastosowania obiegu zamkniętego w gospodarce. W swoim wystąpieniu pt. „Recykling surowców w ramach symbiozy przemysłowej” przybliżyła statystyki wytwarzanych odpadów i pozyskiwanych z nich surowców wtórnych oraz omówiła praktyczne zastosowanie obiegu zamkniętego na podstawie duńskiego miasta Kalundbord.

Uniwersytet Techniczny w Chemnitz był reprezentowany przez Panią Katharinę Götz – współprowadzącą projekt   „MERGEurope – model internacjonalizacji Bundesexzellenzclusters”. Celem projektu jest ustanowienie europejskiego partnerstwa klastrów zajmujących się tematyką struktur lekkich (lightweight construction).

Część delegacji saksońskiej odwiedziła Wrocławski Park Technologiczny. Gościom zaprezentowano Laboratorium i Prototypownię Chemii i Biotechnologii, przedstawiono firmy działające w WPT: Pure Biologics i ALS. Następnie delegacja udała się do Laboratorium Elektroniki, Mechatroniki i Spintroniki oraz Laboratorium i Prototypowni Mechanicznej.

Kontynuacją tematyczną Konferencji Surowcowej będzie wyjazdowa misja gospodarcza do Saksonii w październiku tego roku.