rozmiar czcionki: A | A | A

14.Europejski Tydzień Regionów i Miast (14.European Week of Regions and Cities 2016)

09.09.2016 14:45

Dolnośląsko-saksońska konferencja, pt.: „Surowce naturalne w gospodarce o obiegu zamkniętym- wyzwania dla regionów górniczych na przykładzie Dolnego Śląska i Saksonii” we Wrocławiu, w ramach European Week of Regions and Cities 2016- Local Events.

Pod hasłem "Europa w moim regionie / mieście" odbędą się konferencje, warsztaty, audycje radiowe, telewizyjne lub wystawy w 28 krajach w okresie od września do listopada.W ramach 14.Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2016 r. (14.European Week of Regions and Cities 2016) każdy ze 187 uczestniczących regionów i miast organizuje co najmniej jedną lokalną imprezę, pod hasłem„ Europa w moim regionie/ mieście”.


Lokalne wydarzenia kierowane do  społeczeństwa, potencjalnych beneficjentów unijnej polityki regionalnej, ekspertów, naukowców i mediów mają na celu „przybliżyć obywatelom Europę”. Zorganizowane są wokół priorytetów tematycznych  i mogą przybierać różne formaty, takie jak konferencje, warsztaty, radio / audycje telewizyjne lub wystawy. Lokalne wydarzenia mogą być również organizowane w związku z uruchomieniem projektów polityki regionalnej UE lub w ramach rocznych środków informacji wymaganych przepisami funduszy strukturalnych.
 


Jednym z 14 polskich wydarzeń w ramach European Week of Regions and Cities 2016- Local Events pod hasłem “Europa w moim regionie/ mieście" dotyczącym polityki surowcowej jest dolnośląsko-saksońska  konferencja, pt.: „Surowce naturalne w gospodarce o obiegu zamkniętym- wyzwania dla regionów górniczych na przykładzie Dolnego Śląska i Saksonii”, która odbędzie się we Wrocławiu 21 września 2016 roku, w Centrum Badawczo Rozwojowym KGHM Cuprum.

Więcej informacji na temat European Week of Regions and Cities 2016- Local Events :

ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/