rozmiar czcionki: A | A | A

PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA

 

Zasięg terytorialny: Austria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, Niemcy (wybrane obszary), Włochy (wybrane obszary)

Zakres tematyczny:
Innowacje
Niska emisja
Zasoby naturalne i kulturowe
Transport i mobilność

Budżet: 246 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym 231 mln euro na realizację projektów

Dofinansowanie (refundacja): dla polskich partnerów do 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem obniżenia dofinansowania w przypadku wystąpienia pomocy publicznej

Beneficjenci: publiczne organy krajowe, regionalne i lokalne, w tym EUWT, w znaczeniu art.2 ust. 16 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, instytucje prywatne, w tym prywatne przedsiębiorstwa, posiadające osobowość prawną, organizacje międzynarodowe działające na mocy prawa krajowego lub, z pewnymi zastrzeżeniami, na mocy prawa międzynarodowego

Partnerstwo: partnerzy z co najmniej 3 państw, z których co najmniej 2 dwóch ma siedzibę na obszarze programu EUROPA ŚRODKOWA

Instytucja Zarządzająca: Department for EU-Strategy and Economic Development, City of Vienna Schlesingerplatz 2-4, A-1080 Vienna

Wspólny Sekretariat: Wiedeń, Austria
Joint Secretariat
Kirchberggasse 33-35/11
A-1070 Vienna
Tel:  +43 (0) 1 8908 088 - 2403
info@interreg-central.eu

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Interreg dla Europy Środkowej:

Monika Strojecka-Gevorgyan 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej - Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
ul. Mickiewicza 15
40-951 Katowice
tel.: +48 22 273 81 75
e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mfipr.gov.pl

Kontrola I stopnia:

Centrum Projektów Europejskich


LINKI

Strona Programu: www.interreg-central.eu

Strona Programu w języku polskim: www.europasrodkowa.gov.pl

www.ewt.gov.pl


Projekty zatwierdzone do realizacji w Programie Interreg Europa Środkowa

Projekty z udziałem polskich partnerów

Projekty realizowane na Dolnym Śląsku