rozmiar czcionki: A | A | A

Zapytanie ofertowe dot. wyceny usług tłumaczeniowych

Dodano: 03-02-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów wykonania usługi tłumaczeniowej na potrzeby bieżącej realizacji zadań Działu Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski oraz z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki.

[more]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. WYCENY WYKONANIA I DOSTAWY MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PROGRAMU INTERREG V-A...

Dodano: 30-01-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów wykonania i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach projektu „Wdrażanie Czechy 2020” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków budżetu państwa oraz z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska....

[more]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. WYCENY WYKONANIA USŁUGI CATERINGOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH PROGRAMU...

Dodano: 21-01-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów świadczenia usługi cateringowej na potrzeby spotkania o charakterze giełdy partnerstw organizowanego dla wnioskodawców, beneficjentów i partnerów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

[more]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYCENY, WYKONANIA I DOSTAWY MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY...

Dodano: 17-01-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów wykonania i dostawy materiałów informacyjnych na potrzeby promocji Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach projektu „Wdrażanie Czechy 2020” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków budżetu państwa oraz z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska....

[more]

Zapytanie ofertowe dot. wyceny usługi tłumaczeniowej

Dodano: 15-01-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów świadczenia usługi tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski na potrzeby realizacji projektu Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

[more]

Otwarcie zrewitalizowanej Palmiarni w Wałbrzychu. Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska...

Dodano: 18-12-2019

17 grudnia 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie zrewitalizowanej zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu. Remont realizowany był w ramach projektu „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu”

[more]

Wyniki ostatniego naboru w Programie Interreg Europa Środkowa

Dodano: 18-12-2019

Komitet Monitorujący Program Interreg Europa Środkowa zatwierdził do dofinansowania 9 nowych projektów w ostatnim naborze w ramach Programu.

[more]