rozmiar czcionki: A | A | A

Seminarium „Transgraniczny rynek pracy w dobie epidemii”. Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

14.08.2020 09:36

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM zaprasza do udziału w Seminarium „Transgraniczny rynek pracy w dobie epidemii” które odbędzie się 9 września 2020 r. w Uzdrowisku Libverda - Lázně Libverda 82, 463 62, Republika Czeska, Clam Gallasův palác (1), parking P8 a P9.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.Podczas seminarium poruszone zostaną kwestie dotyczące:


- prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Republice Czeskiej (prawo pracy, prawo podatkowe),

- możliwości zatrudniania cudzoziemców.

- wpływu epidemii na sytuację na polsko-czeskim rynku pracy.


Zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne. Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.


Organizator prosi o potwierdzenie udziału w seminarium poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie najpóźniej do dn. 26 sierpnia 2020 r. 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Osoba do kontaktu: Monika Kozłowska monika.kozlowska@euwt-novum.eu, tel. +48 506 425 002 .