rozmiar czcionki: A | A | A

Postępowanie o udzielenie zamówienia dot. usług tłumaczeniowych

09.03.2020 11:52

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na usługi w zakresie tłumaczeń na potrzeby bieżącej realizacji zadań związanych z Programami Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg).

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1834) dostępne są na platformie przetargowej (e-zamówienia) w tym miejscu.

Zapraszamy do składania ofert za pomocą platformy przetargowej. Termin składania ofert upływa w dn. 20 marca 2020 r. o godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o platformie przetargowej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej UMWD.