rozmiar czcionki: A | A | A

Nowa wersja Bazy konkurencyjności BK2021. Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

18.08.2020 10:51

18 sierpnia 2020 r. uruchomiono nową wersję Bazy Konkurencyjności BK2021. Jest to internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów.

BK2021 obsługuje ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zarówno dla projektów obecnej, jak i kolejnej perspektywy finansowej. Oprócz większej wydajności, nowa aplikacja cechuje się również możliwością składania ofert przez system. Będzie spójna z pozostałymi aplikacjami okresu programowania 2021-2027.


Nowa Baza Konkurencyjności znajduje się W TYM MIEJSCU. Użytkownicy powinni na bieżąco obserwować komunikaty odnośnie wdrażania nowej Baza Konkurencyjności i wszelkich zmianach.


Komunikat na ten temat zamieszczony został również na stronie Programu W TYM MIEJSCU.