rozmiar czcionki: A | A | A

Konsultacje społeczne KE - pokonywanie barier transgranicznych

19.08.2020 14:49

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO) ogłosiła konsultacje społeczne dot. pokonywania barier transgranicznych.


Celem konsultacji jest podjęcie dialogu z obywatelami i kluczowymi interesariuszami na temat przeszkód transgranicznych – uzyskanie kompleksowego przeglądu osiągnięć dokonanych w ciągu ostatnich lat, jak również przeszkód, które w dalszym ciągu stanowią barierę we współpracy transgranicznej. Wnioski z konsultacji będą również jednym z elementów branych pod uwagę podczas  tworzenia zaleceń dot. przyszłej polityki dla regionów transgranicznych.


Konsultacje społeczne będą dostępne online do 20 września 2020 r.


Więcej informacji oraz formularz konsultacji znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej.