rozmiar czcionki: A | A | A

Decyzje 15 posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

21.02.2020 11:34

Podczas Komitetu Monitorującego obradującego w dniach 18 – 19 lutego 2020 r. w Jeleniej Górze podjęto m.in. decyzje o zatwierdzeniu do dofinansowania projektów w osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje.

Komunikat Wspólnego Sekretariatu dotyczący podjętych decyzji Komitetu Monitorującego w Jeleniej Górze wraz z warunkową listą projektów rekomendowanych w OP 3 Edukacja i kwalifikacje znajduje się na stronie Programu W TYM MIEJSCU.
Informacja po Komitecie Monitorującym w Jeleniej Górze została również zamieszczona na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej W TYM MIEJSCU.