rozmiar czcionki: A | A | A

COVID-19 a projekty Interreg Europa Środkowa

19.03.2020 08:38

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 Wspólny Sekretariat przekazuje bezpośrednio do Partnerów Wiodących projektów Interreg Europa Środkowa wytyczne dotyczące kwalifikowalności poniesionych kosztów związanych z odwołanymi wydarzeniami oraz zalecenia dotyczące realizacji zadań w projektach.