rozmiar czcionki: A | A | A

COVID-19 a Program Interreg Europa

30.07.2020 13:33

Trwa nabór na wzajemne oceny w ramach Programu Interreg Europa. W naborze preferowane są wnioski dotyczące wyzwań wynikających z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, w szczególności krótko- i długoterminowego wpływu pandemii COVID-19 na polityki regionalne i lokalne.

Międzyregionalne wzajemne oceny prowadzone w ramach platformy learningowej Programu Interreg Europa umożliwiają Instytucjom Zarządzającym Programami UE i organom publicznym, odpowiedzialnym za regionalne i lokalne polityki rozwoju, znalezienie praktycznych rozwiązań w zakresie wdrażania Programów i polityk poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z ekspertami z innych regionów europejskich. Przykłady dotychczas przeprowadzonych wzajemnych ocen i rezultatów międzyregionalnego uczenia się dostępne są na stronie Programu.


Wzajemne oceny przeprowadzane są podczas wizyty na miejscu w regionie goszczącym. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa COVID-19 i jej trudny do prognozowania dalszy rozwój, usługa ekspercka dostępna jest również w opcji online (więcej).


Nabór na wzajemne oceny obejmuje wszystkie priorytety Programu Interreg Europa tj. badania naukowe i innowacje, konkurencyjność MŚP, gospodarkę niskoemisyjną oraz ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, przy czym aby zapewnić terminową ocenę złożonych wniosków, przewidziano terminy graniczne. Szczegółowe zasady naboru dostępne są na stronie Programu.


Niezależnie od naboru istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia eksperckiego w zakresie usprawnienia zarządzania i wdrażania polityk regionalnych poprzez heldesk na platformie learningowej Programu Interreg Europa.


Więcej informacji o wsparciu eksperckim w ramach Programu Interreg Europa dla instytucji publicznych w zakresie kwestii związanych ze skutkami pandemii COVID-19 dostępne jest w języku angielskim w tym miejscu oraz w języku polskim w tym miejscu.