rozmiar czcionki: A | A | A

Zalecenie Metodyczne nr 3 Podręcznika Wnioskodawcy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska...

Dodano: 22-01-2021

Na stronie Programu zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne Instytucji Zarządzającej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, ZM nr 3/PW wersja 4. Z dnia: 15.01.2021 r.

[more]

Konsultacje publiczne wspólnej wizji długoterminowej przyszłości współpracy transgranicznej w...

Dodano: 15-01-2021

Europejski Komitetu Regionów zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych wspólnej wizji długoterminowej przyszłości współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej.

[more]

Cykl webinariów nt. polityki rowerowej w miastach

Dodano: 13-01-2021

Program Interreg Europa organizuje cykl webinariów "Cycling Cities" nt. polityki rowerowej w miastach.

[more]

Zalecenie Metodyczne nr 2 Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska...

Dodano: 12-01-2021

Na stronie Programu zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne Instytucji Zarządzającej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, ZM nr 2/PB wersja 7. Z dnia: 16.12.2020 r.

[more]

Planowany nabór w Programie Interreg Europa w związku z COVID-19

Dodano: 12-01-2021

Z uwagi na oszczędności w Programie Interreg Europa przygotowywany jest nabór na dodatkowe działania w projektach Interreg Europa w związku z COVID-19.

[more]

Webinarium nt. współpracy międzysektorowej klastrów

Dodano: 11-01-2021

Program Interreg Europa organizuje webinarium na temat zwiększania konkurencyjności MŚP poprzez współpracę międzysektorową klastrów.

[more]

Uzupełnienie informacji dotyczących kwalifikowalności wydatków w związku z pandemią COVID-19....

Dodano: 17-12-2020

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu komunikat w sprawie kwalifikowalności wydatków w związku z koronawirusem COVID-19.

[more]