rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja  dotycząca wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego:

1. Informacja dot. wpisu do ewidencji

2. Wniosek o wpis

3. Zał. nr 1 kadra

4. Zał. nr 2 warunki lok