rozmiar czcionki: A | A | A

Szczegółowy zakres zadań Wydziału Edukacji i Nauki reguluje Zarządzenie Nr 26/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2015 r. oraz Zarządzenie Nr 83/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych i 

Wydział Edukacji i Nauki składa się z 3 działów:
1. Dział Szkolnictwa,
2. Dział Ekonomiczny,
3. Dział ds. Wdrażania i Realizacji Projektów.