rozmiar czcionki: A | A | A

Szczegółowy zakres zadań Wydziału Edukacji i Nauki reguluje Zarządzenie Nr 26/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych.

Wydział Edukacji i Nauki składa się z 3 działów:
1. Dział Szkolnictwa.
2. Dział Ekonomiczny.
3. Dział ds. Wdrażania i Realizacji Projektów