rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja podsumowująca projekt systemowy z PO KL pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli z...

Dodano: 23-03-2015

W dniu 13 marca br. w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu odbyła się konferencja podsumowująca realizację w Subregionie Wrocławskim projektu systemowego z PO KL pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych”.

[więcej]

Konferencja podsumowująca projekt systemowy z PO KL pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli z...

Dodano: 23-03-2015

W dniu 12 marca br. w Auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy odbyła się konferencja podsumowująca realizację w Subregionie Legnickim projektu systemowego z PO KL pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych”.

[więcej]

Konferencja podsumowująca projekt systemowy z PO KL pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli z...

Dodano: 23-03-2015

W dniu 11 marca br. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu odbyła się konferencja podsumowująca realizację w Subregionie Wałbrzyskim projektu systemowego z PO KL pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych”.

[więcej]

Konferencja podsumowująca projekt systemowy z PO KL pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli z...

Dodano: 23-03-2015

W dniu 10 marca br. w Auli Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze odbyła się konferencja podsumowująca realizację w Subregionie Jeleniogórskim projektu systemowego z PO KL pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych”.

[więcej]

„Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno -przyrodniczych”

Źródło: DODN we Wrocławiu.

Projekt systemowy pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno -przyrodniczych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Beneficjent systemowy: Samorząd Województwa Dolnośląskiego/Wydział Edukacji i Nauki UMWD.

Realizator projektu: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
 

Termin realizacji: 01.09.2012 r. – 28.02.2015 r.
Wartość projektu: 1 548 344,59 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 316 092,90 zł.


Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 963 nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem ICT.

Cel główny jest realizowany poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1. Podniesienie kompetencji 963 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich do pracy z uczniami metodą obserwacji, doświadczenia i eksperymentu z wykorzystaniem pracowni przyrodniczych i ICT.
2. Rozwinięcie umiejętności konstruowania projektu edukacyjnego z wykorzystaniem pracowni przyrodniczej przez 963 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich jako podstawy holistycznego nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych.
3. Podniesienie przez 963 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich umiejętności wykorzystania platformy Fronter do planowania i realizacji zadań z uczniami
.


Zaplanowane do osiągnięcia w projekcie wskaźniki:
- 963  przeszkolonych nauczycieli (w tym: 501 nauczycieli przyrody zatrudnionych w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (31 grup x śr. 16 osób) i 462 nauczycieli matematyki zatrudnionych w szkołach podstawowych gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz nauczycieli matematyki, biologii, fizyki, geografii, chemii zatrudnionych w szkołach gimnazjalnych na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (38 grup x śr. 12 osób)).
- 963 certyfikaty potwierdzających ukończenie szkolenia.
- 963 przeszkolonych nauczycieli zdobędzie umiejętność wykorzystania otrzymanych w projekcie zestawów edukacyjnych  w prowadzonych przez siebie w szkole zajęciach z uczniami.
- 963 przygotowane przez nauczycieli projekty edukacyjne
- 963 nauczycieli nabędzie nowe kompetencje w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu.

Od początku realizacji projektu do końca 2014 r. w ramach projektu zrealizowano 4707 godzin szkoleniowych, przeszkolono 955 nauczycieli, w tym:
- w ramach kursu 40 h pn. „Obserwacja, doświadczenie, eksperyment w nauczaniu przyrody z wykorzystaniem ICT” - 440 godzin dydaktycznych, 208 nauczycieli
- w ramach kursu 60 h pn. „Myślenie naukowe i matematyczne w naukach przyrodniczych” – 2267 godzin dydaktycznych, 454 nauczycieli;
- w ramach kursu 100 godzin pn. „Praca badawcza i myślenie naukowe w nauczaniu przyrody” – 2000 godzin dydaktycznych, 293 nauczycieli.

 

Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.dodn.wroclaw.pl/pkn94/

Źródło: DODN we Wrocławiu
Źródło: DODN we Wrocławiu