rozmiar czcionki: A | A | A

Piknik Funduszy Europejskich!

07.05.2014 09:59

Z okazji 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja br. przy Hali Stulecia we Wrocławiu został zorganizowany piknik Funduszy Europejskich.

Fot. UMWD

Przedstawiciele Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Wojeówdztwa Dolnosląskiego oraz Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu zaprezentowali realizowane przez siebie projekty unijne z zakresu edukacji.

 

Pracownicy zachęcali między innymi do przyjrzenia się efektom realizacji projektu: „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO na lata 2007-2013, który został uznany za jedną z pięciu największych inwestycji naszego Województwa oraz projektu komplementarnego pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach PO KL na lata 2007-2013.

 

Podczas pikniku można było obejrzeć film promujący szkolnictwo zawodowe na Dolnym Śląsku, otrzymać różne broszury i ulotki, a także ciekawe gadżety promujące realizację powyższych projektów oraz dopytać przedstawicieli wydziału o nowoczesne technologie w szkolnictwie zawodowym oraz szczegóły realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Szczegółowe informacje o realizowanych projektach można uzyskać na stronie internetowej Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Wojeówdztwa Dolnośląskiego oraz stronie internetowej poświęconej projektowi pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”.

Fot. UMWD
Fot. UMWD
Fot. UMWD

W dniu 21 stycznia 2013 roku w ramach projektu Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku Zarząd Powiatu Bolesławieckiego zorganizował konferencję „Kształcenie zawodowe w powiecie bolesławieckim”. Odbyła się ona w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu, ul. Komuny Paryskiej 6.

Dzisiaj Wicemarszałek Radosław Mołoń wraz z dyrektorem Jerzym Więcławskim wzięli udział w konferencji „Kształcenie zawodowe w powiecie bolesławieckim”, która odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu.

Na początku spotkania zaproszonych gości powitał gospodarz konferencji pan Cezary Adam Przybylski, Starosta Bolesławiecki.

W Powiecie Bolesławieckim w I etapie realizacji dostaw dostarczono sprzęt na łączną wartość 4.138.476,86 zł, co stanowi 55,33% wartości całkowitej: 7.480.500,49 zł:
Branża B4 - mechatroniczno-elektroniczna: 2.723.596,26 zł - sprzęt dostarczony do Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego (1.816.319,62 zł) oraz do Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki (907.276,64 zł)
Branża B6 - informatyczna:  914.805,56 zł - sprzęt w całości dostarczony do Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki
Branża B7 - turystyczna:  500.075,04 zł - sprzęt w całości dostarczony do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego

Wyposażenie pracowni w nowy sprzęt techno-dydaktyczny i specjalistyczny pozwoli nauczycielom kształcenia zawodowego i ogólnego z terenu Powiatu Bolesławieckiego na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i produkcyjnych oraz zwiększenie aktywności ucznia na lekcji. Znacznie poprawią się warunki bezpieczeństwa i organizacji pracy, zwiększy się ilość w pełni wyposażonych stanowisk pracy, a jakość posiadanego sprzętu pozwali na precyzyjne i efektywne wykonywanie przez uczniów powierzonych zadań.

 

W dniu 18 stycznia 2013 roku w ramach projektu Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku Prezydent Miasta Jeleniej Góry zorganizował uroczystość otwarcia Centrum Kształcenia Zawodowego Branży Turystycznej. Odbyła się ona w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze. Swoje Centrum zaprezentował także Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2.

 

Poniżej fotorelacja z pobytu pana Wicemarszałka Radosława Mołonia, pana Dyrektora WEiN Jerzego Więcławskiego oraz pani Dyrektor DODN Małgorzaty Baci w placówce w Jeleniej Górze.

 

Zakup sprzętu dla Miasta Jeleniej Góry w latach 2012 i 2013 wynosić będzie łącznie 6 145 184,91 PLN  
z tego: zakup sprzętu w 2012 r.    5 396 093,80 PLN  
            zakup sprzętu w 2013 r.       749 091,11 PLN  
         
Dostawy sprzętu dla Miasta Jeleniej Góry zrealizowane w roku 2012 na kwotę  
5 396 093,80 PLN - 21 pracowni z tego:    
Zakup sprzętu dla centrów w branży informatycznej oraz filii centrów branży informatycznej,  1 840 360,75 PLN - 6 pracowni
Zakup sprzętu dla centrów w branży turystycznej oraz filii centrów branży turystycznej,  3 141 593,74 PLN - 13 pracowni
Zakup sprzętu dla centrów w branży mechatroniczno- elektronicznej oraz filii centrów branży i mechatroniczno - elektronicznej, 414 139,31 PLN - 2 pracownie

W dniu 17.01.2013 r. na zaproszenie Zarządu Powiatu Kłodzkiego pan Wicemarszałek Radosław Mołoń brał udział w konferencji pn. „Szkoła dla rynku pracy”.  

W dniu 17.01.2013 r. na zaproszenie Zarządu Powiatu Kłodzkiego pan Wicemarszałek Radosław Mołoń brał udział w konferencji pn. „Szkoła dla rynku pracy”.  W spotkaniu uczestniczył także pan Jerzy Więcławski dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki.

Podczas prezentacji gospodarz konferencji pani Barbara Drożyńska dyrektor Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdrój przedstawiła prezentację na temat wpływu projektu „Modernizacja centrów kształcenia na Dolnym Śląsku” na działalność szkół w powiecie kłodzkim. Następnie głos zabrali pan Wicemarszałek Radosław Mołoń oraz pan Jerzy Więcławski

Prezentacja przedstawiająca ogólne założenia kształcenia zawodowego w szkołach powiatu kłodzkiego oraz wpływ projektu na działalność szkół.

Następnie goście obserwowali wybrane zajęcia praktyczne realizowane w specjalistycznych zajęciach RST, wyposażonych z środków RPO w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”, w oparciu o modułowe programy kształcenia zawodowego, m.in.:
Przyjęcie gościa w recepcji hotelowej – odgrywanie roli recepcjonistów przez uczniów.
Organizacja i utrzymywanie czystości w pokoju hotelowym – zajęcia w pokoju instruktażowym i pokoju hotelowym
Obsługa gościa w symulacyjnym biurze turystycznym w zakresie obsługi turystycznej.
Kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim
Przygotowanie prze uczniów usługi dodatkowej w kuchni dydaktycznej.
Aranżacja wystroju restauracji dydaktycznej i efekty realizowanych czynności prze uczniów, obsługa gości w restauracji i barze.

Poniżej obszerna fotorelacja z pobytu pana Wicemarszałka Radosława Mołonia oraz pana Dyrektora WEiN Jerzego Więcławskiego w placówce w Polanicy Zdrój

Za nowy sprzęt dla szkoły w ramach projektu MCKZ panu Wicemarszałkowi Radosławowi Mołoniowi oraz panu Maciejowi Awiżeniowi Staroście Powiatu Kłodzkiego podziękowała pani dyrektor Barbara Drożyńska

Wizyta monitorująca Pana Radosława Mołonia – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy

Dnia 10 grudnia 2012 r. Pan Radosław Mołoń – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego w związku z trwającymi dostawami sprzętu w ramach projektu „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” przeprowadził wizytę monitorującą w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto: Pani Dorota Purgal – Wiceprezydent Legnicy, Pan Jerzy Więcławski – Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Pan Tadeusz Spendowski – Dyrektor Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miejskiego w Legnicy.
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy otrzymał sprzęt o wartości ponad 2 mln 225 tys. złotych, zakupiony w ramach projektu partnerskiego „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.
W szkole utworzono Centrum Kształcenia w branży turystycznej; w jego skład wchodzą następujące pracownie:
• ogólnodydaktyczna w kształceniu zawodowym,
• technicznej obsługi konsumenta,
• pracownia nawiązywania i utrzymywania kontaktów w języku polskim i obcym zawodowym,
• dydaktyczna geograficzno - turystyczna,
• technologii gastronomicznej,
• podstaw żywienia,
• restauracja do nauki obsługi konsumenta,
• obsługa konsumenta w barze.

 

Projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Priorytetu 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku”, Działania nr 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”.

Całkowita wartość projektu to: 67 375 723,72 złotych, w tym kwota  dofinansowania z Unii Europejskiej 45 684 060,48 złotych.

Głównym celem projektu jest unowocześnienie sytemu edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku poprzez stworzenie branżowych centrów kształcenia w 7 branżach i 9 powiatach oraz doposażenie ich w nowoczesny sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć dydaktycznych, odpowiadających potrzebom gospodarki opartej na wiedzy.
Projekt zakłada utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów oraz filii w siedmiu branżach: mechanicznej, samochodowej, elektro – energetycznej, mechatroniczno –elektronicznej, informatycznej, budowlanej, turystycznej, poprzez doposażenie ich w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny, w powiatach lub miastach na prawach powiatu, w tym w mieście Legnica.

Do końca 2012 roku planuje się wyposażyć 194 pracownie na łączną kwotę: 39 941 530,93 PLN.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 10.09.2012 r. W Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące realizację projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku".
W spotkaniu tym uczestniczył m.in Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszalkowskiego Województwa Dolnośląskiego Jerzy Więcławski.


Przemówienie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego pana Radosława Mołonia - poniżej materiał filmowy.

 

Przemówienie Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego pana Jerzego Więcławskiego - poniżej materiał filmowy.

 

.

Pracownik Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej demonstruje Wicemarszałkowi Województwa Dolnosląskiego panu Radosławowi Mołoniowi techniczne możliwości jednej z nowocześniejszych maszyn w szkole.

Pionowe centrum obróbkowe cnc DMC 635 V firmy DECKEL MAHO. Poniżej gotowe fabrykaty pokazujace możliwości sterowanego komputerowo zespołu obróbki metalu.

 

Trochę historii. Na tych maszynach z lat 50-tych i 60-tych wciąż uczą się uczniowie. 

 

Powrót do przyszości, czyli nadchodzące zmiany

W dzisiejszych samochodach coraz więcej elektroniki. Takie m. in. nowoczesne tablice z kompletnymi systemami pozwolą na dokładne poznanie np. układów i systemów zasilania paliwem, układów hamowania np. systemów ABS. Dostarczone będą również interfejsy do sprawdzania różnych czujników, modułów elektronicznych w pojazdach.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

Projekt realizowany jest w ramach  Działania 7.2 - Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych  Priorytetu nr VII - Rozbudowa i  modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -13. Do dofinansowania został wybrany uchwałą nr 2681/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. Wartość podpisanej umowy to 66 687 312,53 PLN.Celem wyjątkowego w skali kraju projektu jest unowocześnienie sytemu edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku poprzez stworzenie centrów kształcenia w 7 branżach (mechanicznej, samochodowej,  elektro – energetycznej, mechatroniczno – elektronicznej, informatycznej, budowlanej, turystycznej w 9 powiatach oraz doposażenie ich w nowoczesny sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć dydaktycznych, odpowiadających potrzebom gospodarki opartej na wiedzy. Każde z centrów  zostanie utworzone na bazie już istniejących szkół i ośrodków kształcenia z zapleczem praktycznej nauki zawodu, kadry nauczycielskiej oraz  bazy. Program modernizacji kształcenia zawodowego w regionie został przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy ze wszystkimi powiatami, zgodnie z celami i priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. Jako edukacyjnemu projektowi  inwestycyjnemu zapewniono komplementarność z projektami  „miękkimi”, dzięki którym potencjał zmodernizowanej bazy dydaktyczno-szkoleniowej będzie mógł być optymalnie wykorzystany.

W dniu 20.08.2012 r. Wicemarszałek Radosław Mołoń podpisał umowę na dostawę sprzętu w ramach projektu: „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.

 

W podpisaniu umowy uczestniczyli: w imieniu Województwa Dolnośląskiego Wicemarszałek Radosław Mołoń, w imieniu partnerów projektu (powiatów lub miast na prawach powiatu) Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski oraz w imieniu Wykonawcy Innnovation Technology Group S.A. Prezes zarządu Jacek Kujawa i wiceprezes zarządu Paweł Witkiewicz.