rozmiar czcionki: A | A | A

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku wzorem dla innych samorządów!

Dodano: 15-07-2015

13 lipca br. przy ul. Dobrzyńskiej odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego z przedstawicielami innych samorządów wojewódzkich, którego celem było zaprezentowanie programu modernizacji szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku jako dobrej praktyki oraz udzielenie informacji o szczegółach realizacji projektów w ramach programu.

[więcej]

Wielki Piknik Promujący Fundusze Europejskie za nami!

Dodano: 11-05-2015

W dniu 9 maja br. na wrocławskiej Pergoli miał miejsce Piknik Promujący Fundusze Europejskie, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wydział Edukacji i Nauki UMWD również uczestniczył w tej imprezie!

[więcej]

Zaproszenie na Wielki Piknik Europejski - MY też tam będziemy!

Dodano: 07-05-2015

W związku z zakończeniem okresu programowania 2007-2013 oraz rozpoczęciem nowej perspektywy na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje Piknik promujący Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku.

[więcej]

Informujemy o dodaniu nowych druków dotyczących sprawozdania z monitorowania wskaźników...

Dodano: 28-01-2015

Informujemy o dodaniu, w zakładce "Pliki do pobrania", nowych plików dotyczących projektu "Modernizacja cetrów kształcenia zawodowego".

[więcej]

Piknik Funduszy Europejskich!

Dodano: 07-05-2014

Z okazji 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja br. przy Hali Stulecia we Wrocławiu został zorganizowany piknik Funduszy Europejskich.

[więcej]

Spot radiowy promujący projekt pn. "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"!...

Dodano: 25-04-2014

Wszystkim gimnazjalistom piszącym obecnie egzaminy gimnazjalne, ich rodzicom oraz wszystkim zainteresowanym chcemy zaprezentować spot radiowy promujący projekt pn. "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku", zrealizowany przez Województwo Dolnośląskie wraz z dziewięcioma Partnerami.

[więcej]

Zainteresowanie projektem "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku".

Dodano: 05-02-2014

W dniach 3 – 4 lutego br. na Dolnym Śląsku przebywała delegacja z Radomia, z Wiceprezydentem Ryszardem Fałkiem, Leszkiem Pożyczką – Dyrektorem Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz dyrektorami i nauczycielami zespołów szkół zawodowych Radomia.

[więcej]

W dniu 21 stycznia 2013 roku w ramach projektu Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku Zarząd Powiatu Bolesławieckiego zorganizował konferencję „Kształcenie zawodowe w powiecie bolesławieckim”. Odbyła się ona w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu, ul. Komuny Paryskiej 6.

Dzisiaj Wicemarszałek Radosław Mołoń wraz z dyrektorem Jerzym Więcławskim wzięli udział w konferencji „Kształcenie zawodowe w powiecie bolesławieckim”, która odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu.

Na początku spotkania zaproszonych gości powitał gospodarz konferencji pan Cezary Adam Przybylski, Starosta Bolesławiecki.

W Powiecie Bolesławieckim w I etapie realizacji dostaw dostarczono sprzęt na łączną wartość 4.138.476,86 zł, co stanowi 55,33% wartości całkowitej: 7.480.500,49 zł:
Branża B4 - mechatroniczno-elektroniczna: 2.723.596,26 zł - sprzęt dostarczony do Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego (1.816.319,62 zł) oraz do Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki (907.276,64 zł)
Branża B6 - informatyczna:  914.805,56 zł - sprzęt w całości dostarczony do Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki
Branża B7 - turystyczna:  500.075,04 zł - sprzęt w całości dostarczony do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego

Wyposażenie pracowni w nowy sprzęt techno-dydaktyczny i specjalistyczny pozwoli nauczycielom kształcenia zawodowego i ogólnego z terenu Powiatu Bolesławieckiego na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i produkcyjnych oraz zwiększenie aktywności ucznia na lekcji. Znacznie poprawią się warunki bezpieczeństwa i organizacji pracy, zwiększy się ilość w pełni wyposażonych stanowisk pracy, a jakość posiadanego sprzętu pozwali na precyzyjne i efektywne wykonywanie przez uczniów powierzonych zadań.

 

W dniu 18 stycznia 2013 roku w ramach projektu Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku Prezydent Miasta Jeleniej Góry zorganizował uroczystość otwarcia Centrum Kształcenia Zawodowego Branży Turystycznej. Odbyła się ona w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze. Swoje Centrum zaprezentował także Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2.

 

Poniżej fotorelacja z pobytu pana Wicemarszałka Radosława Mołonia, pana Dyrektora WEiN Jerzego Więcławskiego oraz pani Dyrektor DODN Małgorzaty Baci w placówce w Jeleniej Górze.

 

Zakup sprzętu dla Miasta Jeleniej Góry w latach 2012 i 2013 wynosić będzie łącznie 6 145 184,91 PLN  
z tego: zakup sprzętu w 2012 r.    5 396 093,80 PLN  
            zakup sprzętu w 2013 r.       749 091,11 PLN  
         
Dostawy sprzętu dla Miasta Jeleniej Góry zrealizowane w roku 2012 na kwotę  
5 396 093,80 PLN - 21 pracowni z tego:    
Zakup sprzętu dla centrów w branży informatycznej oraz filii centrów branży informatycznej,  1 840 360,75 PLN - 6 pracowni
Zakup sprzętu dla centrów w branży turystycznej oraz filii centrów branży turystycznej,  3 141 593,74 PLN - 13 pracowni
Zakup sprzętu dla centrów w branży mechatroniczno- elektronicznej oraz filii centrów branży i mechatroniczno - elektronicznej, 414 139,31 PLN - 2 pracownie

W dniu 17.01.2013 r. na zaproszenie Zarządu Powiatu Kłodzkiego pan Wicemarszałek Radosław Mołoń brał udział w konferencji pn. „Szkoła dla rynku pracy”.  

W dniu 17.01.2013 r. na zaproszenie Zarządu Powiatu Kłodzkiego pan Wicemarszałek Radosław Mołoń brał udział w konferencji pn. „Szkoła dla rynku pracy”.  W spotkaniu uczestniczył także pan Jerzy Więcławski dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki.

Podczas prezentacji gospodarz konferencji pani Barbara Drożyńska dyrektor Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdrój przedstawiła prezentację na temat wpływu projektu „Modernizacja centrów kształcenia na Dolnym Śląsku” na działalność szkół w powiecie kłodzkim. Następnie głos zabrali pan Wicemarszałek Radosław Mołoń oraz pan Jerzy Więcławski

Prezentacja przedstawiająca ogólne założenia kształcenia zawodowego w szkołach powiatu kłodzkiego oraz wpływ projektu na działalność szkół.

Następnie goście obserwowali wybrane zajęcia praktyczne realizowane w specjalistycznych zajęciach RST, wyposażonych z środków RPO w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”, w oparciu o modułowe programy kształcenia zawodowego, m.in.:
Przyjęcie gościa w recepcji hotelowej – odgrywanie roli recepcjonistów przez uczniów.
Organizacja i utrzymywanie czystości w pokoju hotelowym – zajęcia w pokoju instruktażowym i pokoju hotelowym
Obsługa gościa w symulacyjnym biurze turystycznym w zakresie obsługi turystycznej.
Kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim
Przygotowanie prze uczniów usługi dodatkowej w kuchni dydaktycznej.
Aranżacja wystroju restauracji dydaktycznej i efekty realizowanych czynności prze uczniów, obsługa gości w restauracji i barze.

Poniżej obszerna fotorelacja z pobytu pana Wicemarszałka Radosława Mołonia oraz pana Dyrektora WEiN Jerzego Więcławskiego w placówce w Polanicy Zdrój

Za nowy sprzęt dla szkoły w ramach projektu MCKZ panu Wicemarszałkowi Radosławowi Mołoniowi oraz panu Maciejowi Awiżeniowi Staroście Powiatu Kłodzkiego podziękowała pani dyrektor Barbara Drożyńska

Wizyta monitorująca Pana Radosława Mołonia – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy

Dnia 10 grudnia 2012 r. Pan Radosław Mołoń – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego w związku z trwającymi dostawami sprzętu w ramach projektu „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” przeprowadził wizytę monitorującą w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto: Pani Dorota Purgal – Wiceprezydent Legnicy, Pan Jerzy Więcławski – Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Pan Tadeusz Spendowski – Dyrektor Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miejskiego w Legnicy.
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy otrzymał sprzęt o wartości ponad 2 mln 225 tys. złotych, zakupiony w ramach projektu partnerskiego „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.
W szkole utworzono Centrum Kształcenia w branży turystycznej; w jego skład wchodzą następujące pracownie:
• ogólnodydaktyczna w kształceniu zawodowym,
• technicznej obsługi konsumenta,
• pracownia nawiązywania i utrzymywania kontaktów w języku polskim i obcym zawodowym,
• dydaktyczna geograficzno - turystyczna,
• technologii gastronomicznej,
• podstaw żywienia,
• restauracja do nauki obsługi konsumenta,
• obsługa konsumenta w barze.

 

Projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Priorytetu 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku”, Działania nr 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”.

Całkowita wartość projektu to: 67 375 723,72 złotych, w tym kwota  dofinansowania z Unii Europejskiej 45 684 060,48 złotych.

Głównym celem projektu jest unowocześnienie sytemu edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku poprzez stworzenie branżowych centrów kształcenia w 7 branżach i 9 powiatach oraz doposażenie ich w nowoczesny sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć dydaktycznych, odpowiadających potrzebom gospodarki opartej na wiedzy.
Projekt zakłada utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów oraz filii w siedmiu branżach: mechanicznej, samochodowej, elektro – energetycznej, mechatroniczno –elektronicznej, informatycznej, budowlanej, turystycznej, poprzez doposażenie ich w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny, w powiatach lub miastach na prawach powiatu, w tym w mieście Legnica.

Do końca 2012 roku planuje się wyposażyć 194 pracownie na łączną kwotę: 39 941 530,93 PLN.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 10.09.2012 r. W Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące realizację projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku".
W spotkaniu tym uczestniczył m.in Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszalkowskiego Województwa Dolnośląskiego Jerzy Więcławski.


Przemówienie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego pana Radosława Mołonia - poniżej materiał filmowy.

 

Przemówienie Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego pana Jerzego Więcławskiego - poniżej materiał filmowy.

 

.

Pracownik Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej demonstruje Wicemarszałkowi Województwa Dolnosląskiego panu Radosławowi Mołoniowi techniczne możliwości jednej z nowocześniejszych maszyn w szkole.

Pionowe centrum obróbkowe cnc DMC 635 V firmy DECKEL MAHO. Poniżej gotowe fabrykaty pokazujace możliwości sterowanego komputerowo zespołu obróbki metalu.

 

Trochę historii. Na tych maszynach z lat 50-tych i 60-tych wciąż uczą się uczniowie. 

 

Powrót do przyszości, czyli nadchodzące zmiany

W dzisiejszych samochodach coraz więcej elektroniki. Takie m. in. nowoczesne tablice z kompletnymi systemami pozwolą na dokładne poznanie np. układów i systemów zasilania paliwem, układów hamowania np. systemów ABS. Dostarczone będą również interfejsy do sprawdzania różnych czujników, modułów elektronicznych w pojazdach.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

Projekt realizowany jest w ramach  Działania 7.2 - Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych  Priorytetu nr VII - Rozbudowa i  modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -13. Do dofinansowania został wybrany uchwałą nr 2681/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. Wartość podpisanej umowy to 66 687 312,53 PLN.Celem wyjątkowego w skali kraju projektu jest unowocześnienie sytemu edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku poprzez stworzenie centrów kształcenia w 7 branżach (mechanicznej, samochodowej,  elektro – energetycznej, mechatroniczno – elektronicznej, informatycznej, budowlanej, turystycznej w 9 powiatach oraz doposażenie ich w nowoczesny sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć dydaktycznych, odpowiadających potrzebom gospodarki opartej na wiedzy. Każde z centrów  zostanie utworzone na bazie już istniejących szkół i ośrodków kształcenia z zapleczem praktycznej nauki zawodu, kadry nauczycielskiej oraz  bazy. Program modernizacji kształcenia zawodowego w regionie został przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy ze wszystkimi powiatami, zgodnie z celami i priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. Jako edukacyjnemu projektowi  inwestycyjnemu zapewniono komplementarność z projektami  „miękkimi”, dzięki którym potencjał zmodernizowanej bazy dydaktyczno-szkoleniowej będzie mógł być optymalnie wykorzystany.

W dniu 20.08.2012 r. Wicemarszałek Radosław Mołoń podpisał umowę na dostawę sprzętu w ramach projektu: „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.

 

W podpisaniu umowy uczestniczyli: w imieniu Województwa Dolnośląskiego Wicemarszałek Radosław Mołoń, w imieniu partnerów projektu (powiatów lub miast na prawach powiatu) Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski oraz w imieniu Wykonawcy Innnovation Technology Group S.A. Prezes zarządu Jacek Kujawa i wiceprezes zarządu Paweł Witkiewicz.