rozmiar czcionki: A | A | A

Nowy wzór Sprawozdania w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości...

Dodano: 18-02-2015

Informujemy, że w zakładce "Pliki do pobrania" został dodany wzór "Sprawozdania w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektu pn. „Dolnośląska e-szkoła”".

[więcej]

Zmiany w zakładce dotyczacej projektu "Dolnośląska e-szkoła".

Dodano: 23-01-2015

Informujemy, że w zakładce dotyczącej projektu "Dolnośląska e-szkoła" dodana została pozycja "Pliki do pobrania".

[więcej]

Konferencja „Dolnośląska Platforma Edukacyjna w praktyce szkolnej XXI w.

Dodano: 18-11-2014

W związku z zrealizowanym projektem „Dolnośląska e-szkoła” oraz mając na celu promowanie i efektywne wykorzystanie Dolnośląskiej Platformy Edukacyjnej, Wydział Edukacji i Nauki wraz z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zorganizował 13 listopada br. konferencję pt. „Dolnośląska Platforma Edukacyjna w praktyce szkolnej XXI w." .

[więcej]

W DNIU 3 GRUDNIA O GODZ. 10:00 ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA "INNOW@CYJNA SZKOŁA - DOLNOŚLĄSKA e-SZKOŁA” W ZAKRESIE INNOWACJI I TECHNOLOGII W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH DOLNEGO ŚLĄSKA.

W konferencji uczestniczyło ok. 140 zaproszonych gości, wśród nich Dyrektorzy szkół i nauczyciele związani z projektem oraz przedstawiciele ich jednostek prowadzących.

Przed konferencją wywiadu dla Radia Wrocław udzielił Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego pan Radosław Mołoń oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego pan Jerzy Więcławski

 

Przemówienie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego pana Radosława Mołonia - materiał filmowy

Przemówienie Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki pana Jerzego Więcławskiego - materiał filmowy

Podczas konferencji pan Wicemarszałek Radosław Mołoń wręczył dziesięciu najlepszym szkołom Certyfikaty nadające tytuły Innow@cyjnej szkoły za wdrażanie nowych technologii w pracy z uczniami i aktywny udział w projekcie "Dolnośląska e-szkoła". Najwyższą procentową liczbę logowań dla każdej szkoły uzyskały:

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stefani Sempołowskiej w Lubinie, Gimnazjum Publiczne w Głuszycy,  Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żeliszowie, Gimnazjum nr 1 im. kard. S. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jaworzynie, Gimnazjum nr 4 im. Polskich Odkrywców, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie, Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie, Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce, Społeczne Gimnazjum Językowe w Lubinie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu.


Dziennik elektroniczny najlepiej wdrożyły następujące szkoły:
1. Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego, Przedszkole Miejskie nr 1 w Oławie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich.


PREZENTACJA PROJEKTU "DOLNOSLĄSKA E-SZKOŁA PRZEZ DYREKTORA WYDZIAŁU EDUKACJI I NAUKI PANA JERZEGO WIĘCŁAWSKIEGO

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W DNIU 3 GRUDNIA O GODZ. 10:00 ODBĘDZIE SIĘ KONFERENCJA "INNOW@CYJNA SZKOŁA - DOLNOŚLĄSKA e-SZKOŁA” W ZAKRESIE INNOWACJI I TECHNOLOGII W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH DOLNEGO ŚLĄSKA

 

Program ramowy:
9.00- 10.00 rejestracja uczestników
10.00-10.15 otwarcie konferencji przez Pana Radosława Mołonia, Wicemarszałka Województwa  Dolnośląskiego
10.15- 10.30  Prezentacja projektu „Dolnośląska e- Szkoła” . Innowacje i technologie w szkołach i placówkach oświatowych Dolnego Śląska Pan Jerzy Więcławski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
10.30- 11.00  Wdrożenie platformy edukacyjnej w szkołach i placówkach, założenia, stan realizacji  – Pan Jarosław Majski, konsultant Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,  przedstawiciel administratora merytorycznego  platformy
11.00-11.20  Udział Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej  w projekcie „Dolnośląska e- Szkoła”- Pani Lucyna Kurowska - Trudzik, Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej  we Wrocławiu
11.20-11.50  Wykład pt. „Dolnośląska e- Szkoła, środowisko kształcenia  pracy i rozwoju uczniów, nauczycieli i technologii” prof. dr   hab. Maciej Sysło
11.50-12.20  Przerwa kawowa
12.20-13. 00 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wykorzystania platformy przez szkoły biorące udział w projekcie (wideokonferencja z wybranymi szkołami), moderator Pan Jarosław Majski, konsultant Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, przedstawiciel administratora merytorycznego platformy. Pani Magdalena Konopko, Dyrektor Nauczycielskiego  Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu
13.00- 13.20 ,,Dolnośląska e -Szkoła” – projektem wspierającym innowacyjność w szkołach i placówkach- wystąpienie przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego
13.20- 13.40 Szansa dla nowych szkół i placówek- zaproszenie do korzystania z platformy edukacyjnej- Pani Małgorzata Bacia, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

 

Miejsce konferencji:
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a
53-025 Wrocław
tel: (0-71) 339 84 22 fax: (0-71) 339 85 51
Organizator:
Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Realizatorzy:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna  we Wrocławiu
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu