rozmiar czcionki: A | A | A

Projekt "Akcent@com"

Projekt "Akcent@com" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Partnerami projektu "Akcent@com" są:
1. Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego,  Český Těšín – jako partner wiodący.
2. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
3. Instytut EuroSchola, Frýdek-Místek.
4. Samorząd Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Realizatorami części zadań w projekcie są dwie jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego:
1. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu;
2. Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Okres realizacji projektu: 01.07.2013 r. -  30.04.2015 r.

Budżet projektu po stronie Partnera – Samorządu Województwa Dolnośląskiego: 400.000,00 zł (w tym: 85% - EFRR - 340.000,00 zł, 15% - BWD - 60.000,00 zł).

Głównym celem projektu jest podnoszenie umiejętności i wiedzy osób na granicy czesko – polskiej poprzez rozwój warunków do realizacji współpracy transgranicznej w dziedzinie edukacji w sześciu euroregionach (Nysa - Nisa, Glacensis, Pradziad - Praděd, Beskidy - Beskydy, Śląsk Cieszyński -  Těšínské Slezsko, Silesia).  

Grupą docelową projektu są nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu sześciu wymienionych euroregionów po polskiej i czeskiej stronie granicy.

Projekt podkreśla konieczność zwalczania stereotypów dzięki wzajemnemu poznawaniu języków krajów sąsiadujących oraz wspiera mieszkańców pogranicza w nawiązywaniu formalnych i nieformalnych kontaktów przy wyszukiwaniu możliwości współpracy, wyszukiwaniu partnerów projektu, inicjowaniu wspólnych projektów szkół, w celu podwyższenia możliwości konkurencyjnych na rynku pracy.

W ramach działań projektu zaplanowano m.in. warsztaty transgraniczne dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których głównym tematem będzie edukacja interkulturowa i rozwój kompetencji komunikacyjnych w językach krajów sąsiadujących. W warsztatach wezmą udział przedstawiciele szkół z 6 euroregionów obu krajów: 360 nauczycieli, w zajęciach edukacyjnych 288 uczniów i 72 nauczycieli. Następnie zostanie opracowany i wydany nietradycyjny podręcznik komunikacji polsko – czeskiej i czesko – polskiej, służący jako pomoc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w życiu codziennym, zawierający przysłowia i ich znaczenia, połączenia wyrazowe i homonimy,  „zdradliwe słówka”,  wyrażenia slangowe młodzieży. Publikacja w wersji drukowanej i elektronicznej wzbogacona zostanie o trafne ilustracje komiksowe i sytuacyjne, będzie zamieszczona także na stronach www i może być wykorzystana m.in. jako pomoc dydaktyczna w szkołach oraz służyć jako ciekawa pomoc w codziennej komunikacji polsko-czeskiej.

Projekt zakończy konferencja w Pradze w marcu 2015 r. Serdecznie zapraszamy na stronę projektu.