rozmiar czcionki: A | A | A

XIV Międzyszkolny Konkurs Kolęd Witoszyce 2018

Dodano: 05-02-2018

W dniu 30 stycznia 2018 r. w Centrum Kulturalno - Sportowym przy Zespole Szkół Podstawowych i Przedszkolu w Witoszycach odbył się XIV Międzyszkolny Konkurs Kolęd.

[więcej]

Rozstrzygnięcie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publiczenej, w...

Dodano: 31-01-2018

W dniu 30 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 4846/V/18 w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2018 roku. W załączeniu Uchwała ZWD nr 4846/V/18 wraz z załącznikiem.

[więcej]

Uroczystość wręczenia Najlepszego Dyplomu Roku dla absolwetna Akademii Sztuk Pięknych im....

Dodano: 17-01-2018

W dniu 12 stycznia 2018 r., w Galerii Awangarda BWA we Wrocławiu, wręczony został Najlepszy Dyplom Roku wyróżnionemu absolwentowi Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

[więcej]

Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa...

Dodano: 16-01-2018

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór, składanych przez uczelnie wyższe. wniosków na realizację zadań publicznych w 2018 r.

[więcej]

Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu

Dodano: 04-01-2018

Zadanie zrealizowane w ramach RPO WD na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu: Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy horyzontalne, Schemat: 3.3A – Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej Wartość...

[więcej]

Bożkowskie Centrum Umiejętności - od praktyki do profesjonalizmu (BCU)

Dodano: 04-01-2018

Zadanie realizowane w ramach RPO WD na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna    Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 7.2.1 - horyzontalne Łączna wartość  5 089 973 zł . Termin realizacji zadania 2016-2018 rok. Projekt obejmuje przebudowę i remont obiektów ZSA w Bożkowie oraz  rozbudowę  zaplecza technicznego do praktycznej nauki zawodów. Celem projektu jest podniesienie efektywności...

[więcej]

Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia na obszarze turystyczno...

Dodano: 04-01-2018

Zadanie realizowane w ramach RPO WD na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna    Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 7.2.1 - horyzontalne    Termin realizacji zadania 2016-2018 rok.Łączna wartość  5 497 049 zł.      Projekt ma na celu modernizację (adaptację) i wyposażenie budynku starej stodoły na terenie zabytkowego założenia pałacowo-parkowego, na nowoczesne zaplecze...

[więcej]