rozmiar czcionki: A | A | A

Zintegrowany System Kwalifikacji

18.01.2019 13:50

Informacja nt. projektu pt. „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK poprzez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniu 2 stycznia 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, a Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie na realizację projektu pt. „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK poprzez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”

Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach  pozakonkursowych projektów związanych ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji (ZSK) przez Instytut Badań Edukacyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 40 995 975,89 zł.
Czas trwania projektu: styczeń – grudzień 2019 r.

Przewidywane efekty realizacji projektu:
•    wspieranie odbiorców i interesariuszy ZSK w działaniach dotyczących: tworzenia kwalifikacji, przygotowania do pełnienia roli instytucji certyfikujących lub prowadzenia walidacji;
•    organizacja seminariów informacyjnych dotyczących ZSK;
•    opracowanie 120 nowych opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie;
•    opracowanie i udostępnienie on-line multimedialnego, interaktywnego vademecum walidacji;
•    opracowanie innowacyjnego narzędzia do diagnozowania i weryfikacji wybranych kompetencji społecznych;
•    opracowanie dwóch Sektorowych Ram Kwalifikacji: w przemyśle motoryzacyjnym i branży chemicznej oraz przygotowanie 20 opisów kwalifikacji, po 10 z każdej z tych branż.

W ramach projektu przewidziano m.in. działania wymagające współpracy z podmiotami z obszaru edukacji i rynku pracy.
Na Dolnym Śląsku zostaną zorganizowane 4 spotkania regionalne w terminach:
- we Wrocławiu – 23 stycznia 2019 r.,
- w Wałbrzychu – 13 lutego 2019 r.,
- w Legnicy – 20 lutego 2019 r.
- w Jeleniej Górze – 27 lutego 2019 r.
oraz 30 seminariów powiatowych.
Zakładana liczba uczestników seminariów to 875 osób.