rozmiar czcionki: A | A | A

Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do edukacji, kwalifikacji i rynku pracy

14.02.2019 12:55

W dniu 13 lutego 2019 r. w Wałbrzychu odbyło się drugie spotkanie regionalne w ramach projektu pt. „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK poprzez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

DODN Wrocław

W seminarium wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Biura Edukacji i Wychowania w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z Wałbrzycha, dyrektorzy instytucji edukacyjnych, doradcy zawodowi i nauczyciele wałbrzyskich szkół oraz nauczyciele konsultanci z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością Sylwia Bielawska, Zastępca Prezydenta Wałbrzycha, która w swojej wypowiedzi podkreśliła wagę Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jako ważnego narzędzia polityki na rzecz uczenia się przez całe życie. Wskazała równocześnie, że efektywność ZSK zależy nie tylko od ustanowienia dobrych uregulowań prawnych i organizacyjnych oraz od zaangażowania instytucji i organizacji działających w jego ramach, lecz także od zrozumienia tych rozwiązań przez społeczeństwo.

Seminarium składało się z dwóch części. W pierwszej części spotkania uczestnicy zostali zapoznani z główną ideą oraz założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Drugą częścią seminarium były warsztaty, na bazie wykonanych ćwiczeń,  omówione zostały sposoby wykorzystania opisów kwalifikacji w pracy doradcy zawodowego. Każdy z uczestników spotkania otrzymał pakiet materiałów szkoleniowych dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

DODN Wrocław