rozmiar czcionki: A | A | A

Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do edukacji, kwalifikacji i rynku pracy

01.03.2019 13:07

W dniu 27 lutego 2019 r. w Jeleniej Górze odbyło się czwarte spotkanie regionalne w ramach projektu pt. „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK poprzez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

DODN

W seminarium wzięli udział nauczyciele konsultanci z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, przedstawiciele Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z Jeleniej Góry, dyrektorzy instytucji edukacyjnych, doradcy zawodowi i nauczyciele jeleniogórskich szkół.


Seminarium, tak jak trzy poprzednie, składało się z dwóch części. W pierwszej części spotkania uczestnicy zostali zapoznani z główną ideą oraz założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Drugą częścią seminarium były warsztaty, na bazie wykonanych ćwiczeń,  omówione zostały sposoby wykorzystania opisów kwalifikacji w pracy doradcy zawodowego. Każdy z uczestników spotkania otrzymał pakiet materiałów szkoleniowych dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

DODN