rozmiar czcionki: A | A | A

Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do edukacji, kwalifikacji i rynku pracy

22.02.2019 10:55

W dniu 20 lutego 2019 r. w Legnicy odbyło się trzecie spotkanie regionalne w ramach projektu pt. „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK poprzez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

IBE

W seminarium wzięła udział Pani Wanda Gołębiowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pani Jolanta Szwedowska - Wicedyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, przedstawiciele Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Biura Edukacji i Wychowania w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z Wałbrzycha, dyrektorzy instytucji edukacyjnych, doradcy zawodowi i nauczyciele wałbrzyskich szkół oraz nauczyciele konsultanci z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.


Seminarium, tak jak dwa poprzednie, składało się z dwóch części. W pierwszej części spotkania uczestnicy zostali zapoznani z główną ideą oraz założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Drugą częścią seminarium były warsztaty, na bazie wykonanych ćwiczeń,  omówione zostały sposoby wykorzystania opisów kwalifikacji w pracy doradcy zawodowego. Każdy z uczestników spotkania otrzymał pakiet materiałów szkoleniowych dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.