rozmiar czcionki: A | A | A

XXIV Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik „Rzemiosło nasza przyszłość”.

15.04.2019 08:34

W dniu 3 kwietnia 2019 r. we wrocławskim Ratuszu odbyła się wielka Gala XXIV Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik.

DIR

W uroczystości wzięła udział Pani Małgorzata Medyk - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Turniej jest doskonałą formą promocji zawodów, kształtującą u młodzieży umiejętność szlachetnej rywalizacji, potrzebę poszerzania wiedzy teoretycznej oraz doskonalenia zdolności praktycznych. Przy okazji spotkań następuje wymiana doświadczeń, nawiązywanie znajomości i planowanie dalszej owocnej współpracy. Przed finalistami otwierają się możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy w renomowanych zakładach rzemieślniczych. 

Organizatorami turnieju są: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Zespół Szkół Zawodowych nr. 5 im. Jana Kilińskiego we Wrocławiu przy współpracy m.in. Dolnośląskiego Cechu Piekarzy i Cukierników, Cukierni S.R. Jaworscy, Kibało-Piekarni Leśnickiej.

DIR
DIR
DIR