rozmiar czcionki: A | A | A

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu, odbyło się spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej, w obszarze edukacji.

26.04.2019 09:30

Wydział Edukacji

Udział w niej wzięli przedstawiciele Kraju Środkowoczeskiego: Ingrid Vavřínková - Departament Edukacji Kraju Środkowoczeskiego, Ivana Sedláková - Dyrektor Szkoły Zawodowej w Kladno Vrapice, Eva Jakubová - Dyrektor Średniej Szkoły Zawodowej, Beroun-Hlinky - Okružní 1404, Jirina Rabikova Dzamkova – Wydział Współpracy z Zagranicą oraz Protokołu Urząd Krajski Kraju Środkowoczeskiego. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: Pani Małgorzata Medyk - Dyrektor Wydziału Edukacji UMWD, dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz kierownicy szkolenia praktycznego szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Tematem spotkania były możliwości współpracy w zakresie edukacji zawodowej, specjalnej, doskonalenia nauczycieli, wymiany młodzieży, możliwości aplikowania o ośrodki unijne w ramach wspólnych projektów.


Wydział Edukacji
Wydział Edukacji
Wydział Edukacji