rozmiar czcionki: A | A | A

Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do edukacji, kwalifikacji i rynku pracy

25.01.2019 07:51

W dniu 23 stycznia 2019 r. we Wrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie regionalne w ramach projektu pt. „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK poprzez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

DODN Wrocław

Wrocławskie spotkanie rozpoczęło cykl spotkań regionalnych (najbliższe seminaria odbędą się: 13 lutego 2019 r. w Wałbrzychu, 20 lutego 2019 r. w Legnicy i 27 lutego 2019 r. w Jeleniej Górze).

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Pan Marcin Krzyżanowski - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego; Pan Jerzy Komorowski
- Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMWD, Pani Małgorzata Medyk - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki UMWD, Pani Lilla Jaroń - Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pani Agata Gwadera-Urlep - Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu, Pani Bernadetta Brożyna -  Wojewódzki Komendant OHP oraz Pani Urszula Skrok-Kuczera - opiekun merytoryczny projektu w trzech województwach, w tym w województwie  dolnośląskim.

W seminarium pt. „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do edukacji, kwalifikacji i rynku pracy” uczestniczyli nauczyciele konsultanci z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, doradcy zawodowi z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, pracownicy Biur Karier działających przy wrocławskich uczelniach, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej oraz doradcy zawodowi ze szkół i placówek we Wrocławiu.  

Seminarium składało się z dwóch części. W pierwszej części spotkania uczestnicy zostali zapoznani z główną ideą oraz założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Drugą częścią seminarium były warsztaty, na bazie wykonanych ćwiczeń,  omówione zostały sposoby wykorzystania opisów kwalifikacji w pracy doradcy zawodowego. Każdy z uczestników spotkania otrzymał pakiet materiałów szkoleniowych dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
DODN Wrocław
DODN Wrocław