rozmiar czcionki: A | A | A

W dniu 10 października 2018 r., w Zespole Szkół w Jaworze odbyła się Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej Regionalnych Jednostek Oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

12.10.2018 08:23

W uroczystości wziął udział Pan dr Tadeusz Samborski - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Pani Wanda Gołębiowska - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Pan Jerzy Więcławski – Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki.

ZS Jawor

Podczas uroczystości Pan dr Tadeusz Samborski złożył gratulacje na ręce osób, którzy w roku 2018 zostali uhonorowani Nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Gratulacje przyjęli również Dyrektorzy i Nauczyciele, którym nadano Medale Komisji Edukacji Narodowej, Dyrektorzy i Nauczyciele, którzy otrzymali nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektorzy i Nauczyciele, którym w uznaniu szczególnych zasług przyznano medale za długoletnią służbę.

ZS Jawor
ZS Jawor
ZS Jawor
ZS Jawor
ZS Jawor
ZS Jawor
ZS Jawor
ZS Jawor