rozmiar czcionki: A | A | A

W dniu 1 grudnia 2018 r. odbyła się Gala XVIII edycji Programu Stypendialnego "zDolny Śląsk"

06.12.2018 07:08

W uroczystości, która odbyła się w Centrum Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu, uczestniczyli: Pan Andrzej Jaroch - Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Pan Marcin Krzyżanowski - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Pan Jerzy Więcławski - Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD oraz Członkowie Dolnośląskiej Kapituły Wspierania Uzdolnień i Zespołu Stypendialnego.

Fundacja Edukacji Międzynarodowej

W konkursie współfinansowanym przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego a realizowanym przez Fundację Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu, roczne stypendia w kwocie od 2500 zł do 3500 zł, przyznano za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz za działalność społeczną 57 uczniom i absolwentom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz 6 stypendiów pomostowych.

Stypendia pomostowe kierowane są do uzdolnionych maturzystów, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego i zdali go w roku 2018, mieszkają w małych miejscowościach Dolnego Śląska (poniżej 20 tys. mieszkańców) oraz dostali się na I rok studiów dziennych magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na polskich państwowych uczelniach, mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra. Stypendia pomostowe finansowane są w 25% ze środków Programu Stypendialnego "zDolny Śląsk".

Dotacja przekazana z budżetu Województwa Dolnośląskiego, na realizację ww. zadania, wynosi 180 000 zł.

Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Fundacja Edukacji Międzynarodowej