rozmiar czcionki: A | A | A

VI Konferencja z cyklu Dzielenie się dobrymi praktykami, pn.: ,,Edukacja historyczna a wychowanie do wartości w pracy resocjalizacyjnej”.

19.12.2018 10:06

W dniu 5 grudnia 2018 r. w Hotelu Ibis Styles w Wałbrzychu, pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, odbyła się VI Konferencja z cyklu Dzielenie się dobrymi praktykami.

MOW Wałbrzych

Organizatorem konferencji był Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu, placówka prowadzona przez Samorząd Województwa
Dolnośląskiego.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Pani Wanda Gołębiowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, Pan Jerzy Więcławski - Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki, Pani Katarzyna Pawlak – Weiss - Zastępca Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, przedstawiciele placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz instytucji zajmujących się dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem z terenu województw dolnośląskiego, wielkopolskiego i opolskiego.

Tegoroczny temat konferencji wpisywał się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem organizowanych od 2009 roku konferencji jest inspirowanie uczestników do rozwoju oraz doskonalenia warsztatu pracy, między innymi poprzez prezentacje dobrych praktyk, wymianę myśli, opinii i doświadczeń.  

W tematykę konferencji wprowadziły wykłady dr Anny Karłyk-Ćwik z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej pt. „Rola wartości w wychowaniu resocjalizującym” oraz Pana Jerzego Rudnickiego z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu pt. „Wczoraj uczeń, dziś obywatel. Edukacja historyczna, a polski patriotyzm”.

Główną część konferencji stanowiły prezentacje dobrych praktyk w wykonaniu przedstawicieli placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych dokumentujące działania, osiągnięcia i metody pracy. Pedagodzy z entuzjazmem opowiadali o wykorzystaniu różnorodnych form edukacji historycznej w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym i jej wpływie na kształtowanie osobowości, systemu wartości i poczucia przynależności narodowej młodych ludzi.


MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych