rozmiar czcionki: A | A | A

Tożsamość Dolnoślązaków - Unia Wielu Kultur.

05.11.2014 10:06

Radosław Mołoń, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego wziął dziś udział w konferencji ”Tożsamość Dolnoślązaków - Unia Wielu Kultur” realizowanej przez Wydział Edukacji i Nauki UMWD oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Wydział Edukacji i Nauki UMWD w konferencji reprezentował jego Dyrektor - Pan Jerzy Więcławski.

Fot./Źródło: DODN we Wrocławiu

Pomysłodawcą cyklu konferencji  na terenie naszego regionu jest Radosław Mołoń. Partnerzy projektu to starostowie powiatów oraz burmistrzowie miast i gmin. Ideą konferencji jest próba zdefiniowania tożsamości Dolnoślązaków opartej o różnorodność kulturową.


Wicemarszałek wręczył dyplomy dyrektorom dolnośląskich szkół samorządowym oraz przedstawicielom stowarzyszeń, które aktywnie włączyły się w realizację projektu na Dolnym Śląsku.

Konferencja z jednej strony jest  podsumowaniem tych działań, które dotyczą regionalizmu i już miały miejsce oraz początkiem wielu innych, które pomogą zwłaszcza młodym ludziom – uczniom wszystkich etapów edukacyjnych, zainteresować się głębiej historią regionu i kształtować postawę otwartości, szacunku wobec ludzi z innego kręgu kulturowego, współtworzących wspólnotę społeczną, w której funkcjonują.

Spotkanie było również okazją do dyskusji o wielokulturowości w regionie mniejszościach etnicznych i narodowościowych.

Fot./Źródło: DODN we Wrocławiu
Fot./Źródło: DODN we Wrocławiu