rozmiar czcionki: A | A | A

Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu

04.01.2018 10:38

WEiN

Zadanie zrealizowane w ramach RPO WD na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu:

Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,
Poddziałanie: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy horyzontalne,
Schemat: 3.3A – Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej

Wartość zadania 798 670,05 zł, zadanie zakończone w listopadzie 2017 r.

Zakres robót obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

WEiN
WEiN