rozmiar czcionki: A | A | A

Szkolny Klub Sportowy

09.08.2019 12:45

Od stycznia 2017 roku w całej Polsce, w tym również w naszym województwie, działa program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”.
Szkoły i placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Województwo Dolnośląskie już trzeci rok z rzędu biorą w nim udział.
W roku 2019 w ramach  programu „Szkolny Klub Sportowy w województwie dolnośląskim” zajęcia odbywają się  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach, Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu.
W ramach programu,  dla uczniów każdej z wymienionych szkół zorganizowane i prowadzone są pozalekcyjne zajęcia sportowe.
Operatorem wojewódzkim programu Szkolny Klub Sportowy jest Dolnośląska Federacja Sportu .
Program finansowany jest w ramach dotacji udzielonej Dolnośląskiej Federacji Sportu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.