rozmiar czcionki: A | A | A

Rekrutacja nauczycieli języka polskiego, nauczania początkowego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy dydaktycznej za granicą.

02.12.2019 09:54

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej, od 2010 roku kieruje polskich nauczycieli, do pracy dydaktycznej za granicą, do placówek edukacyjnych i środowisk polonijnych na Wschodzie.

Oferta wyjazdu skierowana jest dla nauczycieli, którzy swoją pracą przyczynią się nie tylko do promocji języka i kultury polskiej za granicą, ale także zyskają cenne doświadczenie zawodowe.

Praca wśród Polonii i Polaków za granicą jest nie tylko wartościowym i niezapomnianym doświadczeniem życiowym  i zawodowym. Jest przede wszystkim formą uczestnictwa w doniosłej misji Państwa Polskiego na rzecz pomocy Polakom,  którzy - w wyniku splotu wydarzeń politycznych - znaleźli się poza granicami współczesnej Polski, Polakom zesłanym i deportowanym na często nieludzką ziemię tylko dlatego, że deklarowali swoją polskość i przynależność do Narodu Polskiego.