rozmiar czcionki: A | A | A

Przedłużony nabór wniosków "zDolny Śląsk"

18.09.2017 09:42

Uwaga, nabór wniosków o stypendia „zDolny Śląsk” zostaje przedłużony do 22 września 2017 (decyduje data stempla pocztowego)!

Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza nabór wniosków w XVII edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Na zdolnych Dolnoślązaków czekają roczne stypendia w wysokości od 2500 zł do 3500 zł. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą pocztową do 22 września 2017 na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla), z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi do końca października 2017.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.fem.org.pl