rozmiar czcionki: A | A | A

Podpisanie umowy partnerskiej z dziesięcioma partnerami będącymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dwiema uczelniami wyższymi, na realizację programu pn. "Czas na zawodowców"

08.03.2018 14:04

W dniu 7 marca 2018 r Pan Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z Panem dr. Tadeuszem Samborskim - Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego, podpisali umowę partnerską z dziesięcioma partnerami będącymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dwiema uczelniami wyższymi.

WEiN

„Czas na zawodowców” – to projekt, który zwiększy szanse uczniów ze szkół zawodowych na Dolnym Śląsku na znalezienie zatrudnienia.

Staże u pracodawców, zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych, szkolenia kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesu, nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, innowacyjne metody dydaktyczne, szkolenia interpersonalne i społeczne, a także mini projekty badawcze oraz obozy naukowe - ta różnorodna gama działań przyczyni się do poprawy atrakcyjności i efektywności kształcenia, a przez to do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w zawodach.

Projekt obejmie 1935 uczniów oraz 160 nauczycieli szkół i placówek zawodowych z terenu Dolnego Śląska. W ramach projektu odbędzie się  ponad 1250 staży u pracodawców.
Całkowita wartość projektu to nieco ponad 5 mln zł, z czego dotacja unijna wynosi blisko 4,8 mln zł. Czas realizacji projektu: 02.04.2018 - 31.08.2019 r.

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi 10 Edukacja; Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Partnerami projektu są: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Powiat Dzierżoniowski, Powiat Głogowski, Powiat Oleśnicki, Powiat Średzki, Powiat Świdnicki, Powiat Wałbrzyski, Powiat Ząbkowicki, Gmina Jelenia Góra, Gmina Legnica, Gmina Wałbrzych.

WEiN
WEiN
WEiN