rozmiar czcionki: A | A | A

Nauczyciele uczą się nowoczesnych technik edukacji

20.12.2010 13:36

E-learning i tutoring. To nowoczesne metody edukacji. Pierwsza opiera się na wykorzystaniu technik komputerowych i Internetu, druga to proces rozwoju oparty na osobistej relacji między uczącym i uczonym. Tego, jak wykorzystywać te techniki w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą, uczyli się dziś nauczyciele w Auli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Konferencję szkoleniową zrealizowaną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otworzył wicemarszałek Radosław Mołoń.

Konferencja ‘Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów’ była konieczna do przeprowadzenia ze względu na niskie wyniki polskich uczniów w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, czyli braku umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce i twórczego rozwiązywania problemów. Ponadto nauczyciele rzadko stosują eksperymenty i badania naukowe. Zwrócono też uwagę na niewłaściwe zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, co przyczynia się do wzrostu liczby zachowań patologicznych. Uczniowie mają też małą aktywność fizyczną. Dzięki takiemu szkoleniu nauczyciele nie tylko poznają nowoczesne metody nauczania, ale zdobędą umiejętności w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.  Ważne jest też to, że wymienią się doświadczeniami z przedstawicielami Georg-August Universität w Getyndze (Göttingen). Ta jedna z najlepszych uczelni w Niemczech przoduje pod względem rozwiązań organizacyjno-metodycznych, szczególnie umożliwiających realizowanie zajęć z zakresu przyrody, które kładą największy nacisk na role eksperymentów przeprowadzanych przez uczniów.